ช่างเทคนิคอาวุโส

Location : Map Ta Phut, Rayong

Key Responsibilities

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงาน ติดตาม แก้ไขปัญหา รวมถึงควบคุมงานตรวจสอบอุปกรณ์ความดันและรายงานตรงต่อวิศวกรภายใต้การดูแลสังกัด
 • เป็นสักขีพยานในการทดสอบอุปกรณ์หลังจากการสร้างหรือซ่อมแซม
 • ควบคุมเอกสารงานตรวจสอบอุปกรณ์ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนและประสานงานข้อมูลทางเทคนิคกับลูกค้าและให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบอุปกรณ์ความดันและคุณภาพงานก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านงานตรวจสอบอุปกรณ์ความดันและคุณภาพงานก่อสร้าง

Qualification

 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถบริหารจัดการและวางแผนงานตรวจสอบที่มีจำนวนมากได้อย่างเหมาะสม
 • มีความรู้ในงานตรวจสอบอุปกรณ์ความดันและระบบท่อตามมาตรฐาน ASME และ API เป็นต้น
 • มีความรู้ในงานตรวจสอบแบบไม่ทำลายและได้ใบรับรองตามมาตรฐาน SNT-TC-1A NDT Level 2 (VT / PT / MT / UTM etc.) และอื่นๆ(ถ้ามี)
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button. Terms of Use and Privacy , Cookie policy  , Whistleblower