ช่างเทคนิค (R&D Support)

สถานที่ปฏิบัติงาน : Innovation, RO

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำ PR สำหรับงานวิจัย และจากหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 • Re-order Inventory สินค้าจำพวก Consumable อันได้แก่ Chemical, Glassware, Gas และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับงาน R&D และรายงานความคืบหน้าในระบบที่กำหนด
 • ตรวจรับ, Take-in และจัดเก็บ Inventory ในสถานที่ที่กำหนดให้เรียบร้อย เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 • ประสานงานกับนักวิจัย และจัดซื้อ เพื่อให้ใช้งบประมาณได้อย่างถูกหมวดหมู่ และการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง
 • เป็นตัวแทนการตรวจนับสินทรัพย์ประจำปี
 • ปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 • สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในต่างๆ ให้ปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน Work Instruction หรือ Procedure
 • รายงานข้อมูล CAPEX จากระบบ SAP ในรูปแบบที่กำหนด
 • ประสานงานและจัดทำเอกสารในระบบ E-Expense

คุณสมบัติ

 • ปวส. สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2-5 ปี ในกลุ่มโรงงาน ปิโตรเคมี , โรงไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน