สถานที่ปฏิบัติงาน : Map Ta Phut, Rayong

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำข้อมูล CMMS database  และเป็นผู้ให้คำปรึกษา และ implement ระบบ CMMS ตามมาตรฐานสากล ให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • จัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้างาน ,จัดทำรายงานเพื่อสรุปการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเก็บเงินจากลูกค้าแต่ละงวดตาม TOR
 • เป็นผู้ให้คำปรึกษา และ implement ระบบ CMMS ตามมาตรฐานสากล ให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • จัดให้มี CMMS database Training  ให้กับลูกค้าทั้งภายใน และ ภายนอกบริษัท
 • ดำเนินการงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ (GPA 2.70 และ TOEIC 550 ขึ้นไป)
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ในงานโรงงาน ถ้าเคยผ่านงานวางแผนบำรุงรักษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดเป็นระบบ
 •  Positive Thinking
 •   Can work under pressure
 •   ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 •   สามารถทำการ Present ได้ดี
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน