สถานที่ปฏิบัติงาน : Map Ta Phut, Rayong

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ความดัน ให้คำแนะนำในการตรวจสอบและการซ่อมแซมอุปกรณ์แก่ลูกค้า
 • ควบคุม ดูแล การดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยคลื่นเสียงความถี่สูงและรายงานตรงต่อหัวหน้างานบริการตรวจสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูงวางแผน ควบคุมการตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ รวมไปถึงจัดทำรายงานและนำเสนอแก่ลูกค้า
 • สนับสนุนข้อมูลทางด้าน NDT และให้คำปรึกษาด้าน NDT
 • ศึกษามาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบอุปกรณ์ความดัน
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและให้ความคิดเห็นหรือนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/โลหการ (GPA 2.70)
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (TOEIC 550)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0 – 5 ปี ในงานด้าน Maintenance หรือ Inspection ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 • มีความรู้ความสามารถด้านงานตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และควบคุมงานตรวจสอบอุปกรณ์ความดัน
 • มีความรู้ด้านการวางแผน วิเคราะห์ และประเมินอุปกรณ์ความดันตามมาตรฐานสากลเช่น ASME, API เป็นต้น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การนำเสนองาน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน