สถานที่ปฏิบัติงาน : Map Ta Phut, Rayong

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • เตรียมภาชนะเพื่อเก็บตัวอย่างการทดสอบ และเตรียมสารละลายที่ใช้ในการทดสอบ ทำการทดสอบ และบันทึกผลในระบบ LIMS
  • ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด และมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และมอก.2677
  • บำรุงรักษาเครื่องมือเชิงป้องกัน
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนด กรณ๊มีภาวะฉุกเฉินของห้องปฏิบัติการเคมี

คุณสมบัติ

  • วุฒิปวส. สาขา เคมีอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ผ่านประสบการณ์ทำงานในธุรกิจโรงงานเคมี โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน และอื่นๆ ในธุรกิจปิโตรเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
  • สามารถปฏิบัติกะตามรูปแบบที่กำหนดไว้
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน