สถานที่ปฏิบัติงาน : Map Ta Phut, Rayong

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ช่วยควบคุมและวางแผนการปฏิบัติงานด้านเครื่องกล
  • ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษาและนำเทคโนโลยี หรือเทคนิคของอุปกรณ์ระบบใหม่เข้ามาใช้งาน เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • วางแผนและจัดทีมงานเพื่อเข้าปฏิบัติงานตามที่ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้า  รวมถึงติดต่อจัดหา Spare parts และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (GPA 2.70 และ TOEIC 550 คะแนน ขึ้นไป )
  • ผ่านงานซ่อมบำรุงรักษาด้านเครื่องกลหรือควบคุมงานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกลในโรงงานขนาดใหญ่0 – 3 ปี
  • มีความรู้ด้านงานบำรุงรักษาด้านเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีความรู้ด้าน Design Code, Standard, Safety ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและหรือ โรงงานขนาดใหญ่
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน