สถานที่ปฏิบัติงาน : Sriracha, Chonburi

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดำเนินงานตามแผน Weekly Plan, Shutdown Plan, Turnaround Plant, etc. ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
  • วิเคราะห์และทำนายผลการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับ Plant Reliability
  • ติดตามแผนงานบำรุงรักษา และรายงานสถานะของการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นโดยผ่านระบบ SAP
  • จัดทำข้อกำหนดการจ้าง TOR ให้ครอบคลุมขอบเขตการจ้างงานหรือการกำหนด Specification ในการ จัดซื้อ จัดจ้างอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน

คุณสมบัติ

  • จบวุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขา เครื่องกล
  • ประสบการณ์ 7-10 ปี ด้านงานบำรุงรักษา เครื่องจักรหมุน Static Equipment ,Piping System และอุปกรณ์ Rotating ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, โรงกลั่นน้ำมัน
  • ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาต่อเนื่อง
  • ความสามารถทางด้านโปรแกรมพื้นฐาน Computer / ระบบ SAP
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน