สถานที่ปฏิบัติงาน : Map Ta Phut, Rayong

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมและกำกับดูแล งานบำรุงรักษาเครื่องกล  งานบำรุงรักษาไฟฟ้าและเครื่องมือควบคุม  ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล  ด้านการบริหารบุคลากร  ด้านคุณภาพ  ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานบำรุงรักษา ให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
 • จัดทำข้อกำหนดทางด้านเทคนิคสำหรับงานจัดจ้างภายนอก (TOR) และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ Procedure, Work Instruction ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุง
 • เป็นศูนย์กลางการให้บริการงาน Corrective Maintenance Lv.2 ทั้งงานเครื่องกล ไฟฟ้า และเครื่องมือควบคุม ทั้งในเวลาปกติ และนอกเวลาหรือในสภาวะฉุกเฉิน (On call or emergency service) ให้แก่โครงการต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานฯ
 • ให้คำปรึกษา วิเคราะห์  แก้ไขปัญหา  และจัดทำรายงานในงานซ่อมบำรุงรักษา (Analysis and Trouble shooting)
 • มีความสามารถในการจัดทำเอกสารและจัดเก็บให้เป็นไปตามมาตรฐาน IMS, ISO9000, ISO14001 และ OHSAS18001

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์  ที่เกี่ยวข้อง (GPA 2.70)
 • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (TOEIC 550)
 • มีความรู้ด้านการจัดการงานซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาด้านเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมสามารวิเคราะห์และแก้ไขต้นตอสาเหตุของปัญหาได้เป็นอย่างดี (Problem solving)
 • มีความรู้ด้าน Design Code, Safety Standard และ work method ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และ ปิโตรเคมีคอล
 • มีความรู้พื้นด้านระบบการบริหารงาน IMS, TPM, TQM, 5S
 • มีความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการ บุคลากร ต้นทุน และทรัพยากร
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน