สถานที่ปฏิบัติงาน : Map Ta Phut, Rayong

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • เป็นตัวแทนหน่วยงานในการทำ Reliability Centered Maintenance (RCM) Workshop และ ให้คำแนะนำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงงาน และ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ ให้กับลูกค้าทั้งภายใน และ ภายนอกบริษัท
  • เป็น Facilitator ในการทำ RCM Workshop ให้กับลูกค้า
  • จัดทำสรุปเป็นรายงานการวิเคราะห์ RCM ให้กับลูกค้า
  • เสนอแนะแนวทางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้ลูกค้าบนพื้นฐานของความเสี่ยงและเสถียรภาพของอุปกรณ์
  • ถ่ายทอดความรู้เข้าระบบ Knowledge Management (KM) ของบริษัท

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (GPA 2.70)
  • สามารถ พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 550)
  • มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีทางด้าน Reliabilityได้
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงงาน 0-3 ปี หากเคยผ่านงานด้าน Reliability จะพิจารณาเป็นพิเศษ
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน