สถานที่ปฏิบัติงาน : Map Ta Phut, Rayong

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • การวางแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
  และน่าเชื่อถือได้
 • จัดทำ Maintenance Management System
 • วิเคราะห์และรวบรวมผลลการดำเนินงาน PM และ CM พร้อม ทั้งจัดทำเป็นรายงาน
  ติดตามงานประจำวัน
 • จัดทำ Generate Plan PM ล่วงหน้า 2 เดือน
 • ติดตามการทำงานที่หน้างานของหน่วยซ่อม และวิเคราะห์เป็นรายงาน
 • แก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
 • วิเคราะห์ สรุปประวัติการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ และสรุปจำนวนงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
  ประจำเดือน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานวางแผนบำรุงรักษา 0 – 5 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Computerized Maintenance 
  Management System
 • มีความรู้ ความสามารถด้าน Total Productive Maintenance
 • TOEIC มากกว่า 550
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน