ถอดบทเรียน 1 ปี PDPA ที่มีการปรับใช้ภายในองค์กร

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี! ภายใต้หัวข้อ “ถอดบทเรียน 1 ปี PDPA ที่มีการปรับใช้ภายในองค์กร” เรียนรู้แบบเจาะลึก จากประสบการณ์จริง โดยวิทยากรพิเศษ คุณจิรศักดิ์ ละธาดา ผู้มีประสบการณ์ในการปรับใช้ PDPA ภายในองค์กร และคุณดิลก ถือกล้า ที่ปรึกษาด้าน PDPA

Share on Facebook
Share on Twitter
Email

Relate News

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button. Terms of Use and Privacy , Cookie policy  , Whistleblower