เดินหน้ายกระดับงานวิจัยของภาคเอกชนจากหิ้งสู่ห้าง

หลังจากร่วมลงนาม License Agreement ร่วมกับ GC และ PTT INI เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา วันนี้ GCME ได้รับคำสั่งผลิต Microchannel Heat Exchanger ชุดแรกจาก บริษัท IBCLNG มูลค่า 96 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของ GCME ในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ

Share on Facebook
Share on Twitter
Email

Relate News

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button. Terms of Use and Privacy , Cookie policy  , Whistleblower