คุณค่าองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

เราสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตาม
พฤติกรรมหลัก 4 ประการ

G

ยึดถือมุมมองที่เป็นสากล

C

มุ่งเน้นลูกค้า

S

สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

P

มุ่งความเป็นเลิศ

I

สร้างนวัตกรรม

R

รับผิดชอบต่อสังคม

I

สร้างพลังความดี

T

เชื่อมั่นและเคารพกันและกัน

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน