Vision & Mission

Commit to Success

GCME | Shareholder Structure

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการงานด้านบำรุงรักษาและวิศวกรรมแบบองค์รวมด้วยมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ

G มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน

C ให้บริการด้วยการส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

M สร้างความเป็นเลิศในงานบำรุงรักษาและวิศวกรรม พร้อมขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

E สร้างบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและมีจริยธรรม

Value

G : Global Mindset
C : Customer Focus
S : Synergy
P : Performance Excellence
I : Integrity and Ethics
R : Responsibility for Society
I : Innovation
T : Trust and Respect

GCME | Core Business

Plant Inspection

Engineering

Maintenance

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน