วัฒนธรรมองค์กร​

GC SPIRIT

คือ ค่านิยมองค์กร เป็นสิ่งที่คนในองค์กรเชื่อ ยึดถือ และเป็นวิถีการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาให้เราเป็นทั้งคนเก่งและคนดี โดยมี 4 Core Behaviors เป็นพฤติกรรมหลัก ที่สะท้อนพฤติกรรมที่ต้องการขององค์กร มีความชัดเจน และปฏิบัติได้จริงในการทำงานทุกวัน ความสม่ำเสมอของการประพฤติปฏิบัติตามพฤติกรรมหลักก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราที่เด่นชัด

วัฒนธรรมองค์กร

จีซีเอ็มอี เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และให้ความำคัญต่อบุคลากรขององค์กร เราเชื่อว่าบุคลากรมีส่วนสำคัญอย่างมากในการร่วมกันผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน เราสนับสนุนให้บุคลากรของ จีซีเอ็มอี ยึดมั่นในการปฏิบัติตามพฤติกรรมหลัก 4 ประการ (4 Core behaviors) คือ
1. กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า
2. พัฒนาตน ทำงานเป็นทีม
3. ทำงานเชิงรุกสนองตอบความต้องการของลูกค้า
4. มุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน