NSTDA-GCME Signing Ceremony

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (GCME) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดย GCME ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลงานดังกล่าว โดยมีมูลค่าสัญญาที่ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก สวทช สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ประกอบด้วยกระบวนการ GMP (การผลิตจุลินทรีย์ กระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางชีวภาพ) และกระบวนการที่ไม่ใช่ GMP (การปรับสภาพชีวมวลและการผลิตเซลลูโลส กระบวนการชีวภาพ กระบวนการหมักและกระบวนการคัดแยกผลิตภัณฑ์ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี) รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและห้องปฏิบัติการ ซึ่งโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่จะช่วยเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาและผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมรายได้ของภาคเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน GCME รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โอกาสที่ดีขึ้นแก่หลายล้านครัวเรือน ในอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรม (Engineering, Procurement and Construction: EPC) GCME ใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่มีมายาวนานเพื่อส่งมอบโครงการโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ ให้กับ สวทช ตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังของ สวทช

GCME, #CommitToSuccess, #NSTDA, #Biorefinery, #GMP, #EPC, #Engineering

Share on Facebook
Share on Twitter
Email

Relate News

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน