SAKURA Project

SAKURA_header

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (GCME) และบริษัท JGC Cooperation (JGC) ร่วมประมูลงานโครงการ SAKURA ในรูปแบบกิจการค้าร่วม (Consortium) ภายใต้ชื่อ “JGCME” ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินงานโครงการขยายกำลังการผลิต VCM และ PVC ของบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ที่ก่อตั้งขึ้นจากความสำเร็จในการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด และ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำของธุรกิจคลอร์-อัลคาไลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในเครือ AGC Inc.

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นปีละ 400,000 ตัน ของโรงงานไวนิลคลอไรด์และโรงงานพลาสติกพีวีซี เพื่อตอบสนองความต้องการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์พีวีซี ทั้งตลาดในประเทศและตลาดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

JGCME มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SAKURA ในการขยายกำลังการผลิตของโรงงาน และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมระหว่างบริษัท GCME และบริษัท JGC จะส่งผลให้โครงการสามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

#GCME, #CommitToSuccess,#JGC, #JGCME, #SAKURA, #PVCPlant, #VCMPlant, #EPC, #Engineering

Share on Facebook
Share on Twitter
Email

Relate News

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน