TSB 2023

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด หรือ GCME เป็นบริษัท EPC contractor ที่ให้บริการงานด้าน Biotechnology ได้ร่วมสนับสนุนการประชุมวิชาการของ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2566 (TSB 2023) ภายใต้หัวข้อ “The 35 Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology and International Conference (TSB 2023)” ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ (Greenery resort Khao Yai) จังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิชาการจากภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืน

#GCME #CommitToSuccess #EPC #TSB2023 #Biotechnology

Share on Facebook
Share on Twitter
Email

Relate News

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน