Recycle Tank deformed problem analysis Project

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) (โรงไฟฟ้าบางปู) ได้ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทจีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (GCME) ในฐานะผู้ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมและการตรวจสอบบำรุงรักษา เพื่อดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกจากระบบหรือขั้นตอนการทำงานของโครงการ Deformation and shell of tank rippling for Recycle Water Tank

ในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกจากระบบหรือขั้นตอนการทำงานจะต้องอาศัยประสบการณ์ด้านงาน Engineering และ Inspection จากผู้มีประสบการณ์ โดยขั้นตอนการให้คำปรึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Tank verification , Tank inspection ซึ่งนำไปสู่การรายงานสรุปสาเหตุและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจได้ว่า สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

GCME ยังคงพัฒนาด้านบุคลากรรวมถึงศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพร้อมในการดูแลและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าได้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Oil and gas, Petrochemical และ Power Plant

#GCME #CommitToSuccess #Engineering #Inspection #Tank verification  #PowerPlant

Share on Facebook
Share on Twitter
Email

Relate News

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน