GCME ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยจาก CAC

           คุณวิลาวัลย์ สงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (GCME) เข้ารับใบประกาศนียบัตร CAC ในงาน CAC National Conference 2023 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ซึ่งในงานดังกล่าวจัดโดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ภายใต้หัวข้อ “Public-Private Collaboration : A Strong Collective Action Against Corruption ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน” โดยประกาศนียบัตรถือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัท GCME ที่ได้ผ่านการรับรองจาก CAC เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในปี 2566 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง

           GCME ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป

Share on Facebook
Share on Twitter
Email

Relate News

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน