GCME ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือย้ายสายไฟชุมชนประมงเรือเล็กหาดตากวน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 คุณธนากรณ์ สุขสม ช่างอาวุโส และทีมงาน จากส่วนบำรุงรักษาแทงค์ หน่วยงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (GCME) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวบ้านย้ายสายไฟภายในชุมชน ณ ชุมชนประมงเรือเล็กหาดตากวน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยองGCME ได้ส่งทีมงานร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) และหน่วยงานในพื้นที่ เดินสายไฟให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน เนื่องจากชุมชนต้องย้ายพื้นที่การเดินสายไฟภายในชุมชนในการทำงานครั้งนี้ทีมงาน GCME ได้ยึดหลักการทำงานตามค่านิยมที่บริษัทให้ความสำคัญ ได้แก่ พัฒนาตนทำงานเป็นทีม และการมุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เพื่อให้ชุมชนกลับมามีไฟฟ้าใช้งานได้อีกครั้ง และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง GCME ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
Share on Facebook
Share on Twitter
Email

Relate News

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน