Polymer Complex (PP3) Project

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (GCME) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการและการก่อสร้าง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ Polymer Complex Project (PP3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

โครงการ PP3 เป็นโครงการก่อสร้างอาคาร Main Building และอาคาร Polymer Process 3 เพื่อรองรับงานวิจัยของ GC ด้านโพลิเมอร์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถรองรับกิจกรรม New Application ทั้งหมด และยังเป็นศูนย์กลางด้านวัตกรรมของ GC ที่สนับสนุนงานวิจัยโพลิเมอร์อย่างครบวงจร อาทิ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบ Application และยังเป็นโรงงานต้นแบบเพื่อทดสอบจริงก่อนส่งมอบให้ลูกค้าซึ่งช่วยลดภาระให้กับลูกค้าทั้งในด้านระยะเวลาและต้นทุนในการผลิต

แม้ภายให้สถานการณ์โควิด 19 GCME ยังคงดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่กระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ไปจนถึงการทดสอบการใช้งาน

GCME, #CommitToSuccess,#GC, #PP3, #EPC, #Commissioning, #Engineering, #Polymer

Share on Facebook
Share on Twitter
Email

Relate News

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน