เลือก i-PDPA เป็นตัวช่วยให้องค์กรของคุณดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

           i-PDPA เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้การดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อบริหารข้อมูลส่วนบุคคลตามวงจรชีวิตของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายได้อย่างดี i-PDPA ได้ออกแบบ Module ในการบริหารจัดการออกเป็น 6 Module ซึ่งประกอบไปด้วย

Module 1: การบันทึกรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing: ROP)
Module 2: แผนภาพของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Mapping Diagram)
Module 3: การประเมินการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (Data Gap Assessment)
Module 4: การขอความยินยอม (Consent Management)
Module 5: การแจ้งขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right Request: DSRR)
Module 6: การแจ้งเหตุการณ์การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach Management)

           นอกจากนั้น i-PDPA ยังมีบริการเสริม คือ “i-PDPA Online Consult” ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ด้าน PDPA ทั้งด้านประเด็นทางกฎหมาย และปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการปรับใช้ PDPA ในองค์กร โดยเป็นการให้บริการแบบทางไกล ทั้งแบบ Online และ On Call

           “เลือก i-PDPA เป็นตัวช่วยให้องค์กรของคุณดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” คลิกเพื่อเยี่ยมชม Website และอ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม: I-PDPA Website

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
คุณชนัดดา สวรรยาสวัสดิ์ เบอร์: 085-650-7505
E-mail: Chanadda.S@pttgcgroup.com

IPDPA #IPDPAGCME #PDPA

Share on Facebook
Share on Twitter
Email

Relate News

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน