Electrolyte Feeding System

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ได้เริ่มเดินเครื่องโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน G-CELL ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ด้วยเทคโนโลยี Semi-solid แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้น 30 MWh (เมกะวัตต์ชั่วโมง) ต่อปี

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด หรือ GCME ในฐานะผู้ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมและการก่อสร้าง ได้รับความไว้วางใจจาก GPSC ให้ดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบการจ่ายสารสื่อนำไฟฟ้า หรือ electrolyte เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และกำลังการผลิต สำหรับโรงานผลิตหน่วยเก็บไฟฟ้าดังกล่าว โดยโครงการนี้ได้เริ่มทำการออกแบบและก่อสร้างแล้ว และดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564

นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของ GCME ที่ได้มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ในการผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ Net Zero Greenhouse gas emission ทั้งนี้ GCME ยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาขีดความสามารถของวิศวกร เพื่อที่จะรองรับความต้องการที่มากขึ้นของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เริ่มให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่กำลังเป็นเป้าหมายหลักของภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

#GCME, #CommitToSuccess,#GPSC, #G-CELL, #Battery, #Electrolyte , #NetZero, #Engineering,

Share on Facebook
Share on Twitter
Email

Relate News

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน