FIELD SERVICES FOR GSPLM EXECUTION PROJECT

GCME Provide Construction Management Consultancy Service

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (ปตท) มีแผนปรับปรุงระบบนำส่งและจัดเก็บก๊าซ เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ดำเนินการโครงการ GSP Logistic Management โดย บริษัทจีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (GCME)  ได้ดำเนินการกับ ปตท เพื่อวางแผนการดำเนินงานและคัดเลือกทีมงานผู้มีประสบการณ์จาก GCME เข้าไปร่วมเป็นทีมคณะทำงานกับทาง ปตท ทั้งนี้ GCME ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management)  ดำเนินการความคุม EPC Contractor ดูแลงานในด้าน Field Inspection  และ Equipment Testing and Commissioning โดยมีระยะเวลาโครงการทั้งหมด 28 เดือน

GCME มุ่งปฎิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงานอย่างดีที่สุด ถึงแม้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในช่วงนี้นั้น พนักงาน GCME ทุกท่านได้ตระหนักถึงวิธีปฏิบัติงานภายใต้มาตรการการควบคุมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนทำงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องจนส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

#GCME #CommitToSuccess #PTT #GSPLM #Engineering #Construction #Consultancy #Commuissioning #ProfessionalService

Share on Facebook
Share on Twitter
Email

Relate News

GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited
GCME – GC Maintenance and Engineering Company Limited

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ดังนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (โดยการวิเคราะห์) แสดงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหน้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงโดยคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' เงื่อนไขการใช้งานและความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้  , ช่องทางและนโยบายการร้องเรียน